Doel

De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn in het algemeen belang door:

1. Het voor kansarme, Zeeuwse jongeren en Zeeuwse koks mogelijk maken om mee te doen met nationale en internationale kookwedstrijden, gebruik makend van Zeeuwse Zilte Zaligheden, waardoor Zeeland als culinaire Provincie op de (internationale) kaart wordt gezet.

2. Het opleiden van kansarme, Zeeuwse jongeren tot dusdanig koksniveau dat zij op nationaal en internationaal niveau mee kunnen doen met kookwedstrijden, met als doel dat deze jongeren zelfstandig kunnen (gaan) functioneren in de maatschappij.